Validia Asuminen on arvokkaan elämän rakentaja. Toteutamme laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille, jotta jokainen voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää.
--------------------
Validia Housing is a builder of dignified living. We offer high-quality housing services for physically or mentally disabled and other people with challenges so that everyone can live as independent a life as possible.

Uudistetun strategian painopisteet kuvituksina ja sarjakuvina.
Renewed company strategies presented as illustrations & comics.


Keskeiset sarjakuvahahmot.
Essential Characters.Validia asuminen - mainoskuva.
Validia Housing - promotional image.


Yhtiön strategian painopistealueet aikajanakuvituksena.
Company strategy as a timeline illustration.


Kiitos!
Thanks for watching!
Back to Top